Historisk keramik

Ribekannan

En replika av en kanna funnen i Ribe. Denna typ av kanna tillverkades i merovingerriket under perioden 450-750.

Bookmark the permalink.