Historisk keramik

Bronsåldersskål

En matskål, gjord efter fynd i Skåne och Halland daterade till yngre bronsåldern, perioden 700-500 f.Kr.

18 cm i diameter och 8 cm i höjd.

Bookmark the permalink.