Välkommen!

Krohns krukmakeri drivs av krukmakaremäster Alexander Krohn.

logo_text I krukmakeriets tillverkas brukskeramik i lergods, som är inspirerad av traditionellt krukmakargods. Samt reproduktioner av medeltids och järnålderskeramik.

I mitt lergods vill jag att man ska kunna känna och se vad det är för material jag använder. Därför glaserar jag oftast inte hela utsidan. Det ger en vacker kontrast i matthet och glans. I den oglaserade ytan kan man se leran såsom händer och verktyg har format den. Spåren finns kvar.

Save