Historisk keramik

I min tillverkning finns repliker av keramik med historiska fynd som förebilder. Dessa tillverkar jag dels till muséer men säljer också själva på marknader och genom min nätbutik.

I detta arbete är det mindre kreativitet inblandad och mer att se och hitta formen samt uttrycket som den ursprungliga keramiken har haft. Det är en nyttig och utvecklande utmaning då det får mig att se bortom mitt eget formspråk och komma så nära originalet som det går.

Till hjälp har jag fotografier, fyndrapporter och egna studier av föremål.

Nedan ser ni några exempel på replikor och mer hittar i min nätbutik. krohnskrukmakeri.qbutik.se