Historisk keramik

Kanna från Halmstad

Kanna från Halmstad. Är daterad till 1322-1450. Rymmer ca 2,5 liter, vilket överensstämmer med det medeltida danska kannmåttet.
Kannan till höger på bilden har samma färg på horndekoren som originalet.

Bookmark the permalink.