Välkommen!

Jag som driver Krohns krukmakeri heter Alexander Krohn. Hos mig tillverkas det brukskeramik av lergods, som är mycket inspirerad av traditionellt krukmakargods.
I mitt lergods vill jag att man ska kunna känna och se vad det är för material jag använder. Därför glaserar jag oftast inte hela utsidan. De ger dels en vacker kontrast i matt och glans. Men också en möjlighet att i den oglaserade ytan se leran som material och händerna som har format den. Spåren finns kvar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply