Siegburgkeramik

Repliker av keramik med Siegburg i Tyskland som tillverkningsort. Denna typ av tidig stengods importerades till Sverige under medeltiden. Alla fynden jag har tillverkat replikor av, är fynd från Slottsfjärden i Kalmar.
Har med hjälp av fotografier, fyndrapporter och studier av föremål försökt komma så nära originalet som möjligt.
Keramiken går att köpa på krohnskrukmakeri.qbutik.se