Medeltid

Engelsk skål

Skål, sent 1300-1400-tal. Troligen tillverkad i Surrey, England. Den är funnen under utgrävningar i London.
7,5 cm hög och ca 15 cm i diameter
http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/35888.html

Bookmark the permalink.