Historisk keramik

Skål

Efter ett fynd från 1300-1400 tal. Finns fynd från bl.a. London och Holland.

Bookmark the permalink.